بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
Bhattaraporn – หน้า 3 – PRswu

Bhattaraporn

ร่วมมือวิชาการทางการแพทย์

นพ.พีระ อารีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ รศ.นพ.ไพโรจน์ จงบัญญัติเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มศว ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับโรงพยาบาลในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รศ.นพ. อรุชา ตรีศิริโชติ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา และคณาจารย์ เพื่อให้การศึกษาสำหรับนิสิตแพทย์…

8 ภาคี “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” จัดงาน 10 ปี ชู “ประเทศไทยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้องประชุม อาคารหอพระสมุด ส่วนพระองค์ วังสระปทุม ทรงเปิดงานสัมมนาวิชาการ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดแบบ New normal ผ่าน Video conference…

อว.โครงสร้างใหม่ คุณภาพสูง เห็นประโยชน์อย่างยั่งยืน

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยในงานแถลงข่าว กฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ 5 หน่วยงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ว่า หลังกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และมีผลบังคับใช้ในทันทีกับหน่วยงานที่มีสถานภาพเป็นข้าราชการพลเรือน 5 หน่วยงาน จะมีผลเชิงบวกกับข้าราชการ…

ร่วมมือวิชาการ มศว – ม.นวมินทราธิราช

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ รศ.อนันต์ มโนมัยพิบูลย์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ในการให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ห้องปฐมบริบท อาคารประสานมิตร มศว ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร…

มศว TCAS รอบที่ 2 รับ 13 โควตา

จากการเปิดเผยของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ว่าตนได้ลงนามในประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2564 TCAS รอบที่ 2 Quota…

สมาคมค้าทองคำผนึก จับมือ มศว เสริมความรู้พัฒนาอุตสาหกรรมทองคำ ให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมค้าทองคำ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ สมาคมค้าทองคำ ร่วมมือทางวิชาการ หวังพัฒนาอุตสาหกรรม การค้าทองคำ เสริมความรู้แก่ผู้ประกอบการ เผยเตรียมจัดกิจกรรมแรก เปิดอบรมหลักสูตรการจัดทำรายงานการทำธุรกิจ การแสดงตนและการตรวจสอบข้อเท็จจริงลูกค้า (เพิ่มเติม…)

มศว – ฟินันเซีย ไซรัส ร่วมมือให้ความรู้ “การลงทุน” กับคนรุ่นใหม่

แรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จหรือคิดจะรวยทางลัดสำหรับคนรุ่นใหม่ในปัจจุบัน หรือสิ่งที่สะท้อนออกมาจากโลกออนไลน์ ไม่ว่าจะบนหน้าเว็บไซต์ โซเชียลมีเดียต่างๆ ต่างก็มีแต่เรื่องที่ผู้คนเข้ามาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับ การลงทุนมากขึ้น โดยเฉพาะการลงทุนในหุ้น ที่สำคัญและที่น่าสังเกตคือกลุ่มคนที่สนใจเรื่องนี้กลับเป็นคนที่มีอายุน้อยลงเรื่อยๆ หรือเป็นคนรุ่นใหม่วัยทำงานคนหนุ่มคนสาวทั้งที่ยังเรียนไม่จบหรือทำงานใหม่ๆ นี่คือดัชนีหนึ่งที่ชี้ ให้เห็นถึงกระแสของคนรุ่นใหม่ที่อยากจะหาเงินได้เองและร่ำรวยประสบ ความสำเร็จในเวลาอันสั้น

ชาว มศว ร่วมทำบุญ วันมาฆบูชา เนืองแน่น สืบสาน รักษา ต่อยอดวันสำคัญทางศาสนา หวังเยียวยาจิตใจ โควิด 19

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดโครงการวันมาฆบูชา “มาฆบูชาปารมี” ประจำปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โถงชั้น 1 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี…

SWU TALK ศูนย์นิสิตจิตอาสา มศว ร่วมเสวนากับ “หมอเอิ้น”

กิจกรรม SWU TALK คลินิกสร้างสุข จิตอาสาพาสร้างสรรค์ กับการเสวนาหัวข้อ “บริหารใจให้เป็นสุขในยุคโควิด-19” ของศูนย์นิสิตจิตอาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดย แพทย์หญิงพิยะดา หาชัยภูมิ จิตแพทย์/นักแสดง/คุณหมอนักแต่งเพลง Love Specialist ผู้ที่มีดนตรีบำบัดในหัวใจ ที่จะมาช่วยหาทางแก้ปัญหาบริหารใจ ในยุคโควิด…

“อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์” ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 มศว รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฎสดุดี” 2564 ‘เป็นครูหนึ่งครั้ง คือเป็นไปตลอดชีวิต’

“อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์” ศิษย์เก่าสาขาจิตวิทยา รุ่น 33 รหัส 52 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏสดุดี”ประจำปี 2564 ประเภท “รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ”สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันราชภัฏ ประจำปี 2564…