Bhattaraporn

สำคัญกว่าการเมือง คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม คนรุ่นใหม่หัวใจรักสิ่งแวดล้อม

สัปดาห์นี้รายการสิงห์เงินสเตชั่น SINGHANGERN STATION EP.5 โดยบ้านรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พบกับ แขกรับเชิญสุดพิเศษ มาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองในด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมให้ยั่งยืน กับแขกรับเชิญพิเศษ 3 ท่าน ได้แก่ 1. ผศ.ดร.ธรณ์ธำรงนาวาสวัสดิ์ นักวิทยาศาสตร์ทางทะเล ผู้ได้รับรางวัล Explorer…

การออกแบบ “ให้การศึกษา” เพื่อทางรอดของมหาวิทยาลัยหลังโควิด-19

โลกปัจจุบันเป็นโลกอินเทอร์เน็ต ความรู้ต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ใครก็เข้าถึงได้และไม่จำกัดวงเฉพาะอยู่ในมหาวิทยาลัย ตรงกันข้ามความรู้กลับกระจายตัวออกจากสถาบันการศึกษาไปอยู่ในโลกดิจิทัล โลกอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยในปัจจุบันจึงก้าวเข้าสู่วิกฤติ  Digital disruption วิกฤติของมหาวิทยาลัย อะไรคือบทบาทและทางรอด สำคัญที่สุดคือการออกแบบ “ให้การศึกษา” ในระบบมหาวิทยาลัยนั้นควรเป็นอย่างไร

นิสิตวิศวะ ชีวการแพทย์ มศว รับทุน

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกรชนก วรสวัสดิ์ นายจิรกิตต์ สิริภัทราวรรณ นางสาวนวินดา นคราวงศ์ นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุน Global Korea Scholarship เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ Pukyong National…

พยุง เยียวยา อุตสาหกรรมอัญมณีไทยฝ่าวิกฤตโควิด

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซีซีไอ มศว) จัดกิจกรรม Orientation และ Workshop โครงการพันธมิตรสร้างแบรนด์และธุรกิจเพื่อความยั่งยืนในการแข่งขัน (Born Strong) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

PFP ส่งกำลังใจสู้วิกฤติโควิด-19

กลุ่มบริษัท พี.เอฟ.พี. ผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปแบบครบวงจร ร่วมส่งความห่วงใย ‘มอบคุณค่าโปรตีนสูงจากเนื้อปลาทะเล ด้วยผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งแบรนด์ พี.เอฟ.พี.’ กันต่อเนื่อง ที่ โรงพยาบาลประสานมิตร กรุงเทพฯ พร้อมสนับสนุนความปลอดภัยบุคลากรทางการแพทย์มอบ ‘อุปกรณ์ป้องกันใบหน้า Face Shield’ และเดินสายมอบให้กับลูกค้า ตัวแทนจำหน่ายพีเอฟพี เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจโรคโควิด-19 ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วงสถานการณ์โควิด-19 ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด กว่า 2,000…

“ความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชน”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามในพิธีบันทึกลงนามความร่วมมือในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านสุขภาพของเด็กและเยาวชนระหว่างกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และ สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อาคาร7 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รู้เรื่อง วัคซีนโควิด -19 ที่ไทยคิดค้นเอง : ความหวังของคนไทยทั้งชาติ กับหมอเฉลิมชัย

ในขณะที่เมื่อไม่นานมานี้ ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ ศูนย์สถานการณ์โควิด (ศคบ.) โดยนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกได้แถลงว่าไทยเราประสบความสำเร็จในการทดลองวัคซีนป้องกันไวรัสโคโรนากับหนูได้ผลสำเร็จแล้วและกำลังอยู่ในช่วงของการทดลองกับลิง คาดว่าวัคซีนโควิด-19 จะสามารถให้ได้กับมนุษย์ในปลายปี 2564 สร้างความหวังและความดีใจให้กับคนไทยอย่างมาก เป็นเวลาเดียวกับที่ประเทศต่างๆ ทั่วโลกกำลังทุ่มเทกันอย่างเต็มที่ ทั้งทรัพย์สินเงินทอง บุคลากร องค์ความรู้ เพื่อที่จะวิจัยคิดค้นวัคซีนให้สำเร็จ…

ซีซีไอ มศว ช่วยผ่าทางออกจิวเวลรี่ ชี้ทางรอดหลังวิกฤตโควิด-19

โครงการดีๆ ที่ผู้ประกอบการห้ามพลาด ! ให้คุณพบทางรอดธุรกิจในยุควิกฤติโควิดจากกูรูตัวจริงในวงการ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (จีไอที) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ซีซีไอ มศว ) จัดโครงการอบรม บ่มเพาะเพื่อสร้างผู้ประกอบการใหม่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ชวนคนจิวเวลรี่ ร่วมคิดและค้นหาทางฝ่าวิกฤต พร้อมปรับตัวรับ New…

คณะกายภาพบำบัด มศว เรียนจริงในชุมชน

ในรายวิชา การพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบองค์รวม ของนิสิตชั้นปีที่ 3 คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้จัดการเรียนการสอนให้นิสิตชั้นปีที่ 3 ได้ลงไปเรียนรู้ในพื้นที่จริง ในที่ศึกษาชุมชนจริง (เพิ่มเติม…)

ซีซีไอ มศว จับมือ สสว. ชักคนจิวเวลรี่ ผุดคอลเล็กชั่นใหม่ ฝ่าวิกฤต COVID-19

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ (จีไอที) และวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (CCI /ซีซีไอ มศว) ชวนผู้ประกอบการตั้งรับสถานการณ์ธุรกิจยุคโควิด แจงทางรอดคนจิวเวลรี่จากคนจริงในวงการ อัปเดตข้อมูลอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ มุ่งเป้าพร้อมรับการฟื้นตัวของอุตสาหกรรม ฟังด้วยกัน คิดด้วยกัน รอดด้วยกัน