Bhattaraporn

ดร.ชิ ผศ.ปะกาเกอะญอคนแรกคนเดียวของ มศว

ดร.ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ มศว อาจารย์ปะกาเกอะญอคนแรกและคนเดียวของ มศว (เพิ่มเติม…)

ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว จับมือเอกชนดังของจีน สร้างนวัตกรรม สร้างคนสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม…)

มนุษย์ฯ มศว สร้างโอกาสฝึกประสบการณ์ชีวิต-วิชาชีพในต่างแดน

จากการเปิดเผยของ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (เพิ่มเติม…)

เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มศว

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ศิษย์เก่า มศว บางเขน (เพิ่มเติม…)

ฮือฮา!! ‘มศว’ เปิดหลักสูตรใหม่ ‘วิศวกรรมคอนเสิร์ต’ ดึงป๋าเต็ด นั่งที่ปรึกษา ฝึกงานบีบีซี

จากกรณีที่ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรแปลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเรียน (เพิ่มเติม…)

รพ.ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

นับเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งที่สำคัญยิ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือโรงพยาบาลชลประทาน ในการจัดการบริการด้านการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (เพิ่มเติม…)

มศว คว้าที่ 1 ของไทย

จากการเปิดเผยของรองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้กล่าวถึงข่าวที่น่ายินดีแก่ชาว มศว อีกครั้ง (เพิ่มเติม…)

มศว จัดงานวันเด็ก เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ จัดงานวันเด็ก ในแนวคิด “เด็กไทยรักษ์ไทย ก้าวทันนวัตกรรมอาเซียน” วันเสาร์ที่ 12 มกราคม 2562  ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว แสดงความยินดีกับหมอไพศาล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ทันตแพทย์ไพศาล กังวลกิจ ให้เกียรติบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์และนิสิตทันตแพทยศาสตร์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ (เพิ่มเติม…)

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน https://www.brighttv.co.th/latest-news/318903 มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก ทปอ.ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา ดิ้นหาทางออก ประธาน ทปอ.เผยทีแคส 2562 มหาวิทยาลัย 92 แห่ง รับนักศึกษา  3.9 แสนที่นั่ง แต่เด็กสมัครเรียนไม่ถึง 3…