Bhattaraporn

มศว ผู้นำวิชาชีพครู

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  พัฒนาจาก โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงและวิทยาลัยวิชาการศึกษา โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง สถาปนาพุทธศักราช 2492 วิทยาลัยวิชาการศึกษา พุทธศักราช 2496 และมหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ พุทธศักราช 2517 (เพิ่มเติม…)

      มศว จัดงานวันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 27

                    วันสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งที่ 27 “การเดินทางแห่งศรีนครินทรวิโรฒ : เทาแดงถิ่นรัก”

10 ปี APIT มศว มินิโชว์เคสผลงานนวัตกรรมนิสิต โอกาสสร้างหลักสูตรใหม่โดนใจตลาด

1 พฤษภาคมปีนี้ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ของเราไม่เพียงแต่จะครบรอบ 10 ปี แต่ยังเป็นเวลาที่รวดเร็วของการทำงานด้านวิจัยของอาจารย์ ตลอดจนได้สร้างคนสร้างงานสร้างอาชีพไปสู่แวดวงต่างๆ ในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร

มศว ปั้นเปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ

ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประกาศเปิด คณะบริหารธรุกิจเพื่อสังคมวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ล่าสุด คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว ของเราพร้อมแล้วที่จะเปิด 4 หลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย สาขาวิชาวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ สาขาวิชาวิศวกรรมการบิน/นักบิน  สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการพิสูจน์หลักฐาน

วิศวะฯ มศว ออกงานเด็กดีทีแคส

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เข้าร่วมงานดี เข้าฟรี ! ใครๆ ก็ไปได้ ม.6 – 5 – 4 Dek-D’s TCAS Fair งานแฟร์ครั้งใหญ่ เปิดเทศกาล TCAS 62/63  ภายในงานมีบูธมหาวิทยาลัย…

ครูดีมีที่ มศว

ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ดร.อัญชลี​ จันทร์เสม​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์​ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในโอกาสที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​ The​ United Kingdom Professional​ Standard Framework (UKPSF)​ ในระดับ Senior​ Fellow​ จากสถาบัน​ Higher Education​ Academy ซึ่งนอกจากจะสร้างชื่อเสียงมาสู่ตนเองแล้วยังนำชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือมาสู่องค์กรอย่างภาคภูมิ…

70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 28 เมษายนศกนี้ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียว Unity University ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ตัวอักษรที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในชื่อ ชุดตัวอักษร “Srinakharinwirot”

กึ๋นนิสิต มศว เตรียมโชว์ Startup Thailand

เมื่อวันที่  6-7 เมษายน 2562 นายพีรวัช สุริยบูรพกูล นายบุญฤทธิ์ ปรัชญาธเนศกุล นางสาวพิชามาญช์ุ เกื้อกิจ นางสาวนิดา อัศวพลากร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ และ นายจตุพล บุญสัมพุทธ นิสิตชั้นปีที่…

ดอกไม้และมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทุกแห่งมักมีดอกไม้ ต้นไม้ ประจำประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ของเราเองก็มีดอกไม้ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมาในหลายยุคหลายสมัย (เพิ่มเติม…)

2 อาจารย์ มศว รับรางวัลพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

ข่าวน่ายินดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักยิ่งของเราชาว มศว วันนี้ คือ อาจารย์ของเรา 2 ท่าน ได้รับรางวัล บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น รางวัลของการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่อาจารย์ มศว เรา ได้รับรางวัลของการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์จากองค์กรการศึกษาที่สำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์…