Bhattaraporn

ทอดพระเนตร หลักสูตร MFA : Design Innovation CCI SWU

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำกิจกรรมหลักสูตร MFA: Design Innovation ภายในงาน “ตรานกยูงพระราชทาน สืบสานตำนานไหมไทย ครั้งที่ 15 ประจำปี 2563” ภายใต้แนวคิด…

86 ผู้เกษียณ มศว

ในสัปดาห์ส่งท้ายปลายเดือนกันยายนเป็นประจำเช่นทุกปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และหน่วยงานองค์กรภาครัฐทุกที่จะมีผู้เกษียณอายุราชการปีละไม่น้อย และได้จัดงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ 60 ปีบริบูรณ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตเชิดชูเกียรติคุณของผู้เกษียณที่ได้ประกอบกิจการงานที่รับผิดชอบในหน้าที่ให้สำเร็จ เป็นฟันเฟืองช่วยให้พันธกิจขององค์กรเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆ อย่างมีคุณอนันต์ (เพิ่มเติม…)

คุ้มครองนิสิต มศว

นายสวัสดิ์ นฤวรวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และ Chief Life Operation Officer บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์โอฬาร พรหมาลิขิต รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมพิธีลงนามประกันอุบัติเหตุกลุ่ม เพื่อให้ความคุ้มครองแก่นิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 25,308 คน เงินเอาประกันภัยรวม 2,783,880…

Warmly Welcome Srinakharinwirot University Visit Huawei Asia Pacific CSIC

วานนี้ (วันที่ 21 กันยายน 2563) คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว เข้าเยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ Huawei Asia Pacific CSIC โดยบริษัท…

มศว ลงนาม วว. ร่วมพัฒนางานวิจัย สร้างมูลค่าธุรกิจอาหาร สร้างเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม

รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดี มศว ได้ร่วมเป็นตัวแทนลงนามความร่วมมือกับ ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านอาหารฟังก์ชัน ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและส่วนประกอบของอาหาร จากวัตถุดิบธรรมชาติ” เมื่อวันที่ 16 กันยายน…

71 ปี ศึกษาศาสตร์ และวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาและวันศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็น ผู้แทนอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสักการะวางพวงมาลา และพวงมาลัยอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี โดยมีตัวแทนสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์กล่าวปฏิญาณในพิธีประกาศตนเป็นศิษย์มีครู “สืบสานอุดมการณ์…

AIS เปิดสาขาต้นแบบที่  มศว ประสานมิตร A-Store SWU

AIS (เอไอเอส) รุกลูกค้ากลุ่มนักศึกษาด้วยความชำนาญการเจาะฐานลูกค้ากลุ่ม Education เปิดสาขาต้นแบบ A-Store ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร หวังสร้างการเจริญเติบโตแบบยั่งยืนให้แก่ธุรกิจด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ซึ่งนับวันจะทวีอิทธิพลความจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่มากขึ้น

นวัตกรรมวงการศึกษาไทย ยุค 5G กลุ่มทรู มอบหุ่นยนต์อัจฉริยะ TRUE 5G TEMI ROBOT สู่ มศว

True 5G World of Smart Education with Temi Robot Boot Camps การศึกษากับนวัตกรรมหุ่นยนต์อัจฉริยะ เปิดให้นิสิตนักศึกษาปริญญาตรีและภาคเอกชนกลุ่มธุรกิจค้าปลีก ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์นวัตกรรมและเทคโนโลยี พัฒนาแอปพลิเคชั่นกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ True 5G Temi Robot ล่าสุด…

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว จับมือ บ.ซิปเม็กซ์ จำกัด เปิดโอกาสให้นิสิต เรียนรู้ “การลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล”

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 13.30 น. คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กับ บริษัท ซิปเม็กซ์ จำกัด โดยมี…

MOU – 4 บริษัทอุตสาหกรรมฯ Hi – Fi มอบทุนการศึกษา มศว

(วันนี้) เวลา 10.00 น. วันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ ความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภายนอก โครงการการจัดการอุตสาหกรรมและนวัตกรรม (Innovation and Industrial…