Bhattaraporn

นิสิต เศรษฐศาสตร์ มศว ชนะเลิศ

ขอแสดงความยินดีกับนายสสิน แซ่เตีย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาหมากกระดาน ประเภทบุคคลชาย ในงานกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” ณ มหาวิทยลัยราชภัฏอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 11-20…

รางวัลนิสิตดีเป็นศรี มศว

ที่่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) มอบเกียรติบัตรในนามคณะสังคมศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่นิสิตภาควิชาภูมิศาสตร์ชั้นปีที่ 3 (เพิ่มเติม…)

มศว จัดใหญ่ นิสิตแห่ฟังแน่น นักการเมืองหลายพรรคดัง เสวนาแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “มุมมองทางการเมืองต่อความเหลื่อมล้ำทางสังคม” (เพิ่มเติม…)

ครู มศว ครูฝรั่งเศสดีเด่น

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์สุณีย์ วงเวียน  อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประกาศเกียรติคุณครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น ประจำปี 2561 (เพิ่มเติม…)

ดร.ชิ ผศ.ปะกาเกอะญอคนแรกคนเดียวของ มศว

ดร.ชิ สุวิชาน พัฒนาไพรวัลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนใหม่ มศว อาจารย์ปะกาเกอะญอคนแรกและคนเดียวของ มศว (เพิ่มเติม…)

ว.อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มศว จับมือเอกชนดังของจีน สร้างนวัตกรรม สร้างคนสร้างสรรค์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (เพิ่มเติม…)

มนุษย์ฯ มศว สร้างโอกาสฝึกประสบการณ์ชีวิต-วิชาชีพในต่างแดน

จากการเปิดเผยของ ดร.วาณี อรรจน์สาธิต คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) (เพิ่มเติม…)

เชิดชูเกียรติศิษย์เก่า มศว

ศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ขอแสดงความยินดีกับนายบรรจบ เฉลยมรรค ผู้อำนวยการโรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง ศิษย์เก่า มศว บางเขน (เพิ่มเติม…)

ฮือฮา!! ‘มศว’ เปิดหลักสูตรใหม่ ‘วิศวกรรมคอนเสิร์ต’ ดึงป๋าเต็ด นั่งที่ปรึกษา ฝึกงานบีบีซี

จากกรณีที่ขณะนี้มหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอนหลักสูตรแปลกๆ เพื่อดึงดูดความสนใจให้คนเข้ามาเรียน (เพิ่มเติม…)

รพ.ชลประทาน มศว ออกหน่วยแพทย์พระราชทาน

นับเป็นพันธกิจสำคัญหนึ่งที่สำคัญยิ่งของศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) หรือโรงพยาบาลชลประทาน ในการจัดการบริการด้านการสาธารณสุขเพื่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ห่างไกล (เพิ่มเติม…)