Bhattaraporn

มศว รับรางวัลผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น  จาก กระทรวง อว.

หลังจากที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดการประกวดผลงานวิจัยและนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อเป็นการเสริมสร้างกำลังใจให้กับนักวิจัยที่ได้รับทุนวิจัยในโครงการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานรากและโครงการวิจัยและพัฒนาภาครัฐร่วมเอกชนในเชิงพาณิชย์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัยในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมของสถาบันอุดมศึกษาไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการมอบรางวัล พร้อมทั้งจัดแสดงผลงานในงานประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 13 นั้น…

กรมความร่วมมือระหว่างประทศ – มศว เปิดสอนภาษาไทยในเวียดนาม

ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2562 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) นำโดย รศ.พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มศว พร้อมด้วย คณาจารย์หลักสูตรภาษาไทย ผศ.ดร.สุภัค…

มศว ร่วมกรมการแพทย์ เปิดหลักสูตร “กิจกรรมบำบัด” ครั้งแรก เริ่มปีการศึกษา 64

กรมการแพทย์ ร่วม มศว ทำหลักสูตรปริญญาตรี สาขากิจกรรมบำบัด ผลิต “นักกิจกรรมบำบัด” รองรับบริการคนพิการและผู้ป่วย เริ่มปีการศึกษา 2564 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี…

“รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS 63” ครั้งสุดท้ายที่ มศว เน้น “ต้องมีทักษะและมีความสามารถ”

เมื่อวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงาน “รู้ก่อนได้เปรียบ เตรียมความพร้อมสู่ TCAS63” ครั้งที่ 9 ในการประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563 (TCAS…

มศว จับมือประชาคม บนถนนอโศกมนตรี จัดงานวิ่ง 70 ปี มศว อโศกร่วมใจ

ในวาระ 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ( มศว )  จัดกิจกรรมใหญ่ ภายใต้ชื่อ งานวิ่ง 70 ปี มศว อโศก ร่วมใจ โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563…

“SWU OPEN HOUSE 2019” ร่ายมนต์วิเศษเปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ

มาแล้ว! งานใหญ่ที่น้องๆ นักเรียนชั้น ม.ปลาย ต่างโหยหารอคอยอย่างใจจดใจจ่อ เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นพ่อมดและแม่มดฝึกหัด กับงาน “SWU OPEN HOUSE 2019” “เปิดบ้านศรีนครินทรวิโรฒ 2562” มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ที่รักของเรา ขอเชิญชวนน้องๆ

20 ปี 10 โครงการผลิตครู ปัญหา“คุณภาพ”ยังคงมีอยู่

โครงการผลิตครู 10 โครงการในช่วงก่อนปฏิรูปการศึกษา 2542 จนถึงปัจจุบันมีเป้าหมายในการผลิตเดียวกัน คือ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพเด็ก ทว่าแต่ละครั้งของการเปิดรับครูในโครงการต่างๆ แม้จะมีการกำหนดเป้าหมายของจำนวนครูที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน เมื่อถึงเวลาบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลับพบว่ามีอัตราว่างเหลืออยู่ทุกปีอย่างโครงการครูคืนถิ่นที่มีการบรรจุไปก่อนหน้านี้ พบว่าปี 2562 มีตำแหน่งว่าง 5,253 อัตรา แต่มีครูที่ได้รับการบรรจุเพียง 2,681 อัตรา…

พระราโชวาทให้บัณฑิตใหม่ มศว “ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการทำงานให้ได้”

(วันนี้) วันพุธที่ 12 พฤศจิกายน 2562  เวลา 9.41 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อมให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา…

ลอยกระทง มศว สืบสาน สร้างสีสัน สังคมเมือง

“วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำก็นองเต็มตลิ่ง เราทั้งหลายชายหญิง สนุกกันจริงวันลอยกระทง ลอย ลอย กระทง ลอย ลอยกระทง ลอยกระทงกันแล้ว ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ”

มศว 1 ใน 9 เครือข่าย “ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์” ดันภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง ศก.ชาติ

การที่รัฐบาลให้ความสำคัญกับการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมนั้น เป็นที่ทราบดีว่ามีความจำเป็นจะต้อง ขับเคลื่อนการนำงานวิจัยเชิงนวัตกรรมของคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ มาเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมให้เกิดขึ้นให้ได้ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0(Thailand 4.0) ของรัฐบาล (เพิ่มเติม…)