Bhattaraporn

ครูดีมีที่ มศว

ขอแสดงความยินดีกับ​ ผศ.ดร.อัญชลี​ จันทร์เสม​ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์​ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ในโอกาสที่ได้รับการรับรองวิทยฐานะตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพด้านการเรียนการสอนของสหราชอาณาจักร​ The​ United Kingdom Professional​ Standard Framework (UKPSF)​ ในระดับ Senior​ Fellow​ จากสถาบัน​ Higher Education​ Academy ซึ่งนอกจากจะสร้างชื่อเสียงมาสู่ตนเองแล้วยังนำชื่อเสียงและความน่าเชื่อถือมาสู่องค์กรอย่างภาคภูมิ…

70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ในโอกาสครบรอบ 70 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่กำลังจะมาถึงในวันที่ 28 เมษายนศกนี้ ทีมผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความเป็นหนึ่งเดียว Unity University ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการใช้ตัวอักษรที่สื่อความเป็นเอกลักษณ์หรืออัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในชื่อ ชุดตัวอักษร “Srinakharinwirot”

กึ๋นนิสิต มศว เตรียมโชว์ Startup Thailand

เมื่อวันที่  6-7 เมษายน 2562 นายพีรวัช สุริยบูรพกูล นายบุญฤทธิ์ ปรัชญาธเนศกุล นางสาวพิชามาญช์ุ เกื้อกิจ นางสาวนิดา อัศวพลากร นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ และ นายจตุพล บุญสัมพุทธ นิสิตชั้นปีที่…

ดอกไม้และมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยทุกแห่งมักมีดอกไม้ ต้นไม้ ประจำประจำมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หรือ มศว ของเราเองก็มีดอกไม้ ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยมาในหลายยุคหลายสมัย (เพิ่มเติม…)

2 อาจารย์ มศว รับรางวัลพัฒนาวิชาชีพอาจารย์

ข่าวน่ายินดีของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒอันเป็นที่รักยิ่งของเราชาว มศว วันนี้ คือ อาจารย์ของเรา 2 ท่าน ได้รับรางวัล บทความนวัตกรรมการเรียนการสอนดีเด่น รางวัลของการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ ซึ่งนับเป็นปีที่ 2 ติดต่อกันที่อาจารย์ มศว เรา ได้รับรางวัลของการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์จากองค์กรการศึกษาที่สำคัญคือ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมี ศาสตราจารย์…

วิจัย มศว ใช้ยางพาราแท้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมกับ การการยางแห่งประเทศไทย  และคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า วิจัยนำน้ำยางพาราแท้ 100 เปอร์เซ็นต์ ในประเทศไทยมาผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้ในทางการแพทย์ (เพิ่มเติม…)

เปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว THAILAND ONLINE BUSINESS 

ปีนี้สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มศว เปิดบ้านให้นิสิตต่างห้องเรียนได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ที่เรียนกันมาในแนวคิดสุดฮิปตรงใจวัยนิสิต ILC OPEN HOUSE : THAILAND ONLINE BUSINESS  ในช่วงวันที่ 26 – 28 มีนาคม 2562 ณ อาคารเรียนรวม (Learning…

SWU Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ มศว เผยผลิตภัณฑ์ใหม่ “ไซรัปมะดัน”

ใครที่พลาดชม SWU Creative Market ตลาดนัดสร้างสรรค์ มศว ก็ไม่ต้องเสียใจไปเพราะข่าว SWU Weekly ออนไลน์เราจะพาไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์ดีๆ ที่มีมากมายของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างสรรค์ผลิตของนิสิตและคณาจารย์จากหลายคณะเลยทีเดียว

สู่ทศวรรษที่ 2 ว.โพธิวิชชาลัย มศว ตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว”

สู่ทศวรรษที่ 2 ว.โพธิวิชชาลัย มศว ตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย มศว” โดยมีผู้แทนจากจังหวัดสระแก้วกับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ 31 วิสาหกิจชุมชน (จาก 7 อำเภอ) ลงนามความร่วมมือจัดตั้ง “เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสีเขียว โพธิวิชชาลัย…

ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

เป็นประจำทุกปีที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยสภาคณาจารย์และพนักงาน ซึ่งได้ทำหน้าที่สรรหาบุคลากร มศว ผู้ที่สร้างชื่อสร้างงานจนเป็นที่ยอมรับประจักษ์ในคุณค่าของผลการปฏิบัติงานในปีนั้นๆ ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้เป็นขวัญและกำลังใจ (เพิ่มเติม…)