بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
Bhattaraporn, Author at PRswu

Bhattaraporn

มศว ร่วมสนับสนุนผ้าไทย “ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย”

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ร่วมลงนามความร่วมมือใน โครงการ ผ้าขาวม้าท้องถิ่น หัตถศิลป์ไทย ปีที่ 6 ภายใต้งาน “ผ้าขาวม้าทอใจ 2565” – “ผ้าขาวม้าพาสุข” การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้าจากชุมชนทั่วประเทศ โดยมีความร่วมมือจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม…

ความร่วมมือ มศว – เทศบาลเมืองสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกับเทศบาลเมืองสุรินทร์ โดยฝ่ายเทศบาลเมืองสุรินทร์ นำโดย นายวรรธนินทร์ ตั้งทวีสิทธิ์ นายกเทศมนตรีเมืองสุรินทร์ และนายวรพงศ์…

มศว ผนึกหัวเว่ย พื้นที่ต้นแบบระดับโลก ก้าวสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม

“ยุคดิจิทัลดิสรัปชั่น” การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม รวมถึงภาคการศึกษา ต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว (เพิ่มเติม…)

หมอ มศว เผยโรคภูมิแพ้กับมลพิษ PM 2.5

ขณะที่มนุษย์เราทั่วโลกต่างต้องปรับตัวใช้ชีวิตอยู่กับโรคระบาดโควิด 19 มานาน 2-3 ปีนี้ ปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ฟ้าฝนลมมรสุมก็กลายเป็นปัญหาและเป็นอุปสรรคในการดำเนินชีวิตของคนเราที่ยากจะหลีกเลี่ยงได้ (เพิ่มเติม…)

ศึกษาศาสตร์ – สาธิต ปทุมวัน มศว สร้างสรรค์เพื่อสังคมและร่วมมือวิชาการกับโรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย

เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 นางอัมพร จันทนะเปลิน รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายงานวิชาการ โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งทิวา แย้มรุ่ง คณบดีคณะศึกษาศาสตร์…

อาจารย์ มศว รับเกียรติบัตร

อาจารย์ ดร.ภิญญ์ธนินท์ พิจิตรพลากาศ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับเกียรติบัตรจาก ดร.ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาผู้ประกอบการ OTOP พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ ร้านวาสนากุ้งจ่อม อำเภอประโคนชัย ผลิตภัณฑ์ “กุ้งจ่อม 3…

เปิดใจ เปิดหมวก มือกลองวง Yes Indeed “มังกร”รัชชานนท์ วรกิจไพบูลย์ นิสิต มศว

“เราสามารถปรับใช้ความรู้กับสิ่งที่ชอบมาเรียนรู้และใช้ชีวิตไปด้วยกันได้ ถ้ามี Passion ในสิ่งที่ชอบที่รักก็อยากให้เต็มที่กับสิ่งที่ชอบสิ่งที่รัก”

2 อาจารย์ มศว รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

รองศาสตราจารย์ ดร. ดารณี ศักดิ์ศิริผล อาจารย์ประจำภาควิชาการศึกษาพิเศษ สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย ประธานศูนย์พัฒนาศักยภาพมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ผู้ได้รับรางวัลคุณธรรมอวอร์ด 2564 (Moral Awards 2021) รองชนะเลิศอันดับ 2 สาขา สื่อสิ่งพิมพ์ และ…

รศ.ทพญ.ดร.อรุณวรรณ หลำอุบล อาจารย์หมอฟัน มศว หนึ่งในนักเรียนทุนอานันทมหิดล สาขาทันตแพทยศาสตร์ มุ่งนำงานวิจัยด้านทันตนวัตกรรมสู่สังคม

มูลนิธิทันตนวัตกรรมฯ นำทีมนักเรียนทุนอานันมหิดล สาขาทันตแพทย์ ต่อยอดความรู้ สู่งานบริการสังคม ด้วยผลงานวิจัยด้านทันตนวัตกรรม (เพิ่มเติม…)

ความร่วมมือทางวิชาการ

Mr. Ben Burrowers, Reginoal Director – Asia Excluding China. Education New Zealand พร้อมคณะ เข้าพบรองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) เมื่อวันที่…