Search
× Search
สาธิต มศว องครักษ์ ให้ความรู้ นักเรียนหอพักเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าภัยใกล้ตัววัยรุ่น”
waruneesi
/ Categories: News

สาธิต มศว องครักษ์ ให้ความรู้ นักเรียนหอพักเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าภัยใกล้ตัววัยรุ่น”

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการอบรมสำหรับนักเรียนหอพักเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าภัยใกล้ตัววัยรุ่น” โดยมี นายสุขฏิพจน์ พรศรี เจ้าหน้าที่คลินิกฟ้าใสศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นวิทยากรให้ความรู้ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์

          โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการอบรมสำหรับนักเรียนหอพักเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าภัยใกล้ตัววัยรุ่น”  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในโทษต่อสุขภาพของบุหรี่ไฟฟ้าและเสริมสร้างความรู้และภูมิคุ้มกันในการปฏิบัติตัวของวัยรุ่น โดยมีนักเรียนหอพักโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ภาคเรียนที่ 2/2566 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ เนื้อหาที่ให้ความรู้แก่เด็ก ได้แก่ ความเป็นมา ประเภท ความรุนแรงของสารเสพย์ติด ซึ่งในปัจจุบันสิ่งเสพติดมีหลายชนิดและมาในหลากหลายรูปแบบมากขึ้น ทำให้การแพร่ระบาดและเข้าถึงเยาวนได้ง่ายมากขึ้น บุหรี่ไฟฟ้าก็เป็นอีกชนิดหนึ่งที่เป้าหมายของสินค้าพุ่งเป้าวัยรุ่นผู้หญิง ความสุขปลอมๆ จากการดูดบุหรี่ไฟฟ้า ทั้งนี้ วิทยากรยังชี้ให้เห็นถึงผลเสียต่อสุขภาพเมื่อติดบุหรี่ไฟฟ้า โทษทางกฎหมาย แนวทางการปรับตัวเมื่อต้องเผชิญกับเหตุการณ์ที่ส่งผลให้สูบบุหรี่ไฟฟ้า และการตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตนเองทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้า หรือสิ่งเสพติดอื่นๆ

          จากสถานการณ์ปัจจุบันที่สิ่งเสพติดชนิดต่างๆ สามารถแพร่ระบาดได้อย่างง่ายดาย จึงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเยาวชนเป็นอย่างมาก การรณรงค์ ให้ความรู้ สร้างการตระหนักถึงอันตรายและผลเสียที่จะเกิดกับร่างกายให้กับนักเรียนจึงสามารถที่จะลดจำนวนของนักสูบหน้าใหม่ได้อีกทางหนึ่ง

 

ข้อมูล/ภาพถ่าย : โรงเรียนสาธิต มศว องครักษ์ 
ข่าว : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 

Previous Article รวม 41 ชมรม ในงานเปิดโลกกิจกรรม “SWU STREET CLUB ครั้งที่ 1” ธีม The Tales of SWU Treasure“เปิดตำนาน ล่าขุมทรัพย์ศรีนครินทร”
Print
396
image
ติดต่อ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top