Search
× Search
รวม 41 ชมรม ในงานเปิดโลกกิจกรรม “SWU STREET CLUB ครั้งที่ 1” ธีม The Tales of SWU Treasure“เปิดตำนาน ล่าขุมทรัพย์ศรีนครินทร”
Nattawut Sukchat
/ Categories: News

รวม 41 ชมรม ในงานเปิดโลกกิจกรรม “SWU STREET CLUB ครั้งที่ 1” ธีม The Tales of SWU Treasure“เปิดตำนาน ล่าขุมทรัพย์ศรีนครินทร”

องค์การนิสิตจัดโครงการ “SWU STREET CLUB ครั้งที่ 1” หรืองานเปิดโลกกิจกรรม
ซึ่งครั้งนี้จัดในธีม The Tales of SWU Treasure “เปิดตำนาน ล่าขุมทรัพย์ศรีนครินทร” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ บริเวณหน้าอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ของวิชาพื้นฐาน โครงการ “SWU STREET CLUB ครั้งที่ 1 เป็นการเปิดพื้นที่ในแสดงความเป็นตัวตนของชมรมนิสิตทั้ง 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายส่งเสริมวิชาการ ฝ่ายส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม และฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม รวม 41 ชมรม ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านการประชาสัมพันธ์ชมรมนิสิต เพื่อให้ได้แสดงศักยภาพของตน ซึ่งในแต่ละชมรมนิสิตมีการจัดกิจกรรมที่แตกต่างกันไปตามความพร้อมในทุกแขนง เป็นการแสดงตัวตนของชมรมนิสิตและการเปิดโอกาสให้กับนิสิตชั้นปีที่ 1 ได้เข้าไปเรียนรู้และทำกิจกรรมรวมถึงสามารถเข้าชมรมที่ตอบโจทย์ต่อความสามารถของนิสิตได้ การเสวนาบนเวทีกลาง การจัดประกวดภาพถ่าย ในหัวข้อ “มศว ในมุมของคุณ สัตว์โลกน่ารัก ภาพวิวทิวทัศน์” และ กิจกรรมจากผู้สนับสนุนโครงการจากภาคเอกชนอีกมากมาย
​ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายองครักษ์และพัฒนากายภาพ ประธานในพิธี กล่าวว่า “รู้สึกดีใจที่นิสิตทุกคน ทั้งสโมสรนิสิตคณะต่าง ๆ องค์การนิสิต สภานิสิต ได้ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมหลังจากวิกฤตกาล Covid- 19 ที่ผ่านมาทำให้นิสิตไม่ได้ทำกิจกรรมและแสดงศักยภาพในการทำงานกิจกรรมร่วมกันเท่าที่ควร การเป็นนิสิต มศว นอกจากการเรียนแล้ว เราจะต้องมีจิตสาธารณะ ทำเพื่อสังคม ขอให้ทำตาม 3 คำ คือ Mind จิตใจ ที่ตระหนักถึงคนรอบข้าง Heart หัวใจ หัวใจมีพลังแรงกล้าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคม และ Hand มือ ที่ลงมือทำจริง ๆ เรียนรู้เพื่อจะลงมือทำประโยชน์เพื่อสังคม การที่ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับชมรม เป็นสิ่งหนึ่งที่จะให้นิสิตได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันและการทำเพื่อส่วนรวมได้ในอนาคต”
​การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการร่วมมือกันของนิสิตจาก 41 ชมรม ซึ่งมาจากหลากหลายคณะ เป็นการสร้างพื้นที่ในการทำงานร่วมกันเกิดการเรียนรู้ การลองผิดลองถูกและการลงมือปฏิบัติงานจริง ฝึกนิสิตให้มีประสบการในการทำงานและการแก้ไขปัญหาเพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

ข่าว /ถ่ายภาพ : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร 
ติดตามภาพถ่ายกิจกรรมเพิ่มเติมที่ photos.swu.ac.th/

Previous Article AFCเปิดโปสเตอร์บอลเอเชียU17 สื่อถึงวัฒนธรรมไทยโดยทีม มศว 2
Next Article สาธิต มศว องครักษ์ ให้ความรู้ นักเรียนหอพักเรื่อง “บุหรี่ไฟฟ้าภัยใกล้ตัววัยรุ่น”
Print
849
image
ติดต่อ
ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
114 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝ่ายสื่อสารองค์กร โทร. 0 2649 5000 ต่อ 15666
E-mail : pr@g.swu.ac.th
Terms Of UsePrivacy StatementCopyright 2024 by My Website
Back To Top