มศว เปิดบ้านต้อนรับนักเรียนเยี่ยมชม องครักษ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้ต้อนรับคณะนักเรียนที่ให้ความสนใจเข้ามาศึกษาดูงาน ถึง 2 โรงเรียนด้วยกันในช่วงเดือนตุลาคมนี้ คือ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ ผศ.นพ.วรพล อร่ามรัศมีกุล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ บุคลากรส่วนพัฒนาความยั่งยืน และคณาจารย์ บุคลากรของคณะต่างๆ ให้การต้อนรับและให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนกับนักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมส่วนต่างๆ ของ มศว องครักษ์ ในวันที่ 4 และ 5 ตุลาคม 2561

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2561 นักเรียนจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวนกว่า 140 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยมี ผศ.กิตติคุณ รุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาองครักษ์ กล่าวต้อนรับ และ รศ.ดร.วุฒิพล ธาราธีรเศรษฐ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบุคลากรฝ่ายวิชาการ ได้ให้ความรู้เรื่องการสอบ TCAS ระบบใหม่ ในการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัย หลักการและโครงการต่างๆ ในการคัดเลือกนักเรียนเข้า มศว รวมถึงแนะนำหลักสูตรต่างๆ ที่มีใน มศว และหลักสูตรที่เปิดใหม่ อีกทั้งยังมีหลักสูตรร่วมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้นั่งรถบริการสาธารณะของมหาวิทยาลัยดูสถานที่อาคารคณะต่างๆ โดยรอบ มศว องครักษ์ อีกด้วย


วันที่ 5 ตุลาคม 2561 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ จังหวัดอุดรธานี จำนวนกว่า 200 คน ประกอบด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6  ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดยนักเรียนทั้งหมดได้ทำกิจกรรมโดยการแบ่งเป็น 3 กลุ่ม เพื่อเยี่ยมชมคณะต่างๆ ได้อย่างทั่วถึง โดยแต่ละคณะได้เตรียมกิจกรรมและความรู้ต่างๆ ที่คณะทำการเรียนการสอน หลักสูตรต่างๆ บรรยากาศการเรียน และวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนต่างๆ เช่น คณะแพทย์ได้แบ่งเป็น 4 ฐาน ประกอบด้วย ฐานร่างกายมนุษย์ ฐานการวัดความดัน ฐานการช่วยชีวิตด้วยการ CPR และการใช้เครื่อง AED เบื้องต้น และการส่องกล้องจุลทัศน์ คณะเภสัชศาสตร์ได้พาน้องๆ เยี่ยมชมห้องผลิตยาทั้งยาเม็ด ยาน้ำ และยาฉีด อุปกรณ์ต่างๆ อีกมากมาย คณะกายภาพบำบัดเปิดห้องแลปต่างๆ ให้น้องได้ดู และฝึกปฏิบัติเพื่อให้เห็นบรรยากาศการเรียนการสอนเบื้องต้น และในภาคบ่ายได้เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์ น้องๆ ก็ได้ทราบหลักสูตรต่างๆ ของคณะและเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติของแต่ละภาควิชา คณะพลศึกษาเปิดห้องฝึกปฏิบัติของภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์และภาควิชาวิทยาศาสตรการกีฬา ให้น้องๆ ได้ลองใช้เครื่องมือต่างๆ ได้เห็นการเรียนการสอนว่าเป็นอย่างไร และคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ได้ให้ความรู้ด้านหลักสูตรและมีพี่ๆ นิสิตมาให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชา โดยกิจกรรมที่แต่ละคณะจัดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เข้าเยี่ยมชมได้เห็นถึงแนวทางการเรียนการสอนของแต่ละคณะ เพื่อให้เป็นแนวทางในการเลือกสาขา คณะ หรือมหาวิทยาลัย ที่จะเรียนต่อในอนาคตได้


มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ต้อนรับนักเรียนและหน่วยงานต่างๆ เข้ามาเยี่ยมชมการเรียนการสอน การทำงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งการศึกษาดูงานและเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยเป็นการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้ประโยชน์ทั้งส่วนมหาวิทยาลัยและผู้เข้าเยี่ยมชมเอง นอกจากจะเปิดให้โรงเรียนหรือหน่วยงานต่างๆ ติดต่อเข้ามาแล้ว มหาวิทยาลัยยังจัดงาน Open House มาอย่างต่อเนื่อง และในปีนี้จะจัดขึ้นภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ สามารถติดตามข่าวสารการจัดงานได้ที่ เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.swu.ac.th และเพจเฟซบุ๊ก PRSWU

 

วารุณี  สิรินทร์ : ข่าว

ศักดินนท์  พุ่มพฤกษ์ : ถ่ายภาพ

Share

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น