بازی انفجار سایت پیش بینی سایت شرط بندی
มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ - PRswu

มศว ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ตําบลพระสิงห์ อําเภอเมืองเชียง จังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี เป็นผู้แทนพระองค์อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ได้พร้อมใจร่วมบุญกฐินประจำปีนี้ร่วมกับประชาชนชาวเชียงใหม่

 โอกาสนี้ท่านเจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระเทพสิงหวราจารย์ กล่าวให้สัมภาษณ์ว่า “ การทอดกฐิน เป็นประเพณีสำคัญทางศาสนาที่พุทธศาสนิกชนถือปฏิบัติและสืบทอดมายาวนาน ช่วงเวลาในการทอดกฐินกำหนดระยะเวลา 1 เดือน หลังวันออกพรรษา ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ถือเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดอานิสงส์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส

สำหรับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีนี้ในช่วงกฐินกาล พุทธศักราช 2565 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตามที่ขอพระราชทาน เพื่อน้อมนำมาถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565  นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ซึ่งทางวัดพระสิงห์ก็ถือว่า เป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาช้านานของชาวเชียงใหม่และมีประวัติศาสตร์ที่สำคัญอีกทั้งยังเป็นวัดที่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างแวะเวียนมาเยี่ยมชมและกลับไหว้พระสิงห์ซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่สำคัญและสวยงามยิ่งเก่าแก่สร้างความศรัทธาเลื่อมใสให้แก่ผู้ที่ได้มากราบไหว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เกิดปีมะโรงซึ่งถือว่าเป็นปีนักษัตร ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีมะโรงที่ต้องมากลับไหว้สักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนี้ในวัดพระสิงห์เองก็มีสถานที่สำคัญมากมายให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาเยี่ยมชมเป็นประจำทุกวันอย่างไม่ขาดสายโดยเฉพาะชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสมาเที่ยวเชียงใหม่”
โดยในวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ได้มีพิธีสมโภชองค์ผ้าพระกฐินพระราชทาน ซึ่งมีชุดการแสดงนาฎศิลป์ที่สวยงามจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว / วิทยาลัยโพธิววิชชาลัย มศว ร่วมด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ หลายชุดการแสดงอย่างสวยงามทั้งนี้จากการที่มหาวิทยาลัยเปิดให้ประชาชนทั้งจากกรุงเทพฯ และประชาชนในเชียงใหม่ร่วมบุญกฐินพระราชทาน ได้รับยอดเงินกฐินพระราชทานรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,222,999 บาทถ้วน และมีการมอบทุนการศึกษาแก่สามโรงเรียนๆ ละ 10 ทุนจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 45,000 บาทได้แก่ 1. โรงเรียนธัมมราชศึกษา 2. โรงเรียนพระปริยัติธรรมศึกษา 3. ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่

 

Share