ภาพบรรยากาศผู้บริหาร คณาจารย์ และบัณฑิต เดินแถวเพื่อเข้าบริเวณพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์)

Share ThisShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0