พิธีทำบุญเนื่องในวันวิสาขบูชา ในวันอังคารที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๗.๔๕ น. ร่วมเดินทักษิณาวัตรสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ฟังการแสดงธรรม โดย พระราชญาณกวี (ปิยโสภณ) และชมนิทรรศการวันวิสาขบูชา ณ ลานเล่นล้อ (หน้าอาคาร ๙) มศว ประสานมิตร
กฤชสุวัชร์ ประโยชน์พิบู่ลผล : ถ่ายภาพ.

Share ThisShare on Facebook0Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn0