“นิว” ศิษย์เก่า มศว พิธีกรไทยรัฐทีวี คว้ารางวัลโทรทัศน์ทองคำ “ผู้บรรยายสารคดีดีเด่น”

จากผลการประกาศรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ประจำปี 2561 วัฒนธรรมไทยร่วมสมัย ร้อยใจคนทีวี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 หนึ่งในผู้ที่ได้รับรางวัลในสาขาต่างๆ นั้นคือ สุภาณี คชพันธ์สมโภชน์ (นิวนาว) พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ไทยรัฐทีวี ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอกภาษาเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รหัส 46 รุ่น 9 ปริญญาโท สื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้รับรางวัลโทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 33 รางวัลผู้บรรยายสารคดีดีเด่น  จากสารคดีลักษณะไทย สถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ประเภทพิธีกร หรือผู้ดำเนินรายการ

ปัจจุบัน “นิว” อายุ 32 ปี มีภูมิลำเนาเป็นคนศรีสะเกษ เธอบอกว่าตนเองมีความภูมิใจในชีวิตขณะเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จากการเป็นตัวแทนบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร นอกจากนี้ยังเคยได้รับรางวัล ผู้นำความงามอาร์ทิสทรี รางวัลชมเชยปี 2004 เธอยังบอกว่าตนเองมีความสนใจและความถนัดในการทำอาหารขนม ร้องเพลง แต่งหน้าและพัฒนาบุคลิกภาพ ธุรกิจ SME งานประดิษฐ์ DIY โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ทำให้เธอได้ใช้ประสบการณ์และความรู้ความสามารถไปเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น โดยการเป็นวิทยากรงานสัมมนา งานเสวนา งานอื่นๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการพัฒนาบุคลิกภาพและจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจ ให้เป็นการแบ่งปันประสบการณ์ ความรู้และแนะนำวิธีการพัฒนาตัวเองเพื่อให้คนทุกคนภูมิใจในความเป็นตัวเองและสนับสนุนผู้ที่สนใจงานด้านสื่อสารมวลชน ทั้งนี้เธอมีสิ่งที่อยากทำเพื่อสังคมในเรื่องของการรณรงค์ส่งเสริมคนไทยให้ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม  พัฒนาหนองลุง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็นสวนสาธารณะชุมชนและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ส่งเสริมผู้คนให้มีศีลธรรมเพราะจะช่วยลดปัญหาสังคมได้  อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ด้วยการรู้จักและปฏิบัติตามมารยาทไทยคือการยิ้ม ไหว้ กล่าวคำทักทาย สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

“นิวดีใจและมีกำลังใจมากๆ ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ โทรทัศน์ทองคำ ครั้งที่ 33 สาขาผู้บรรยายสารคดีดีเด่น จากรายการลักษณะไทย ไทยรัฐทีวีช่อง 32 นิวอยากจะกล่าวความรู้สึกและกล่าวขอบคุณบุคคลต่างๆ มากมายที่มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือและเป็นกำลังใจให้นิวได้ประสบความสำเร็จที่ภูมิใจในวันนี้ทุกคนนะคะ”

นิวไม่ใช่ศิษย์เก่าคนแรกและคนเดียวของ มศว ที่ประสบความสำเร็จบนเส้นทางอาชีพ ซึ่งเป็นผลพลอยทำให้มหาวิทยาลัยเสมือนได้รับการการันตีมีคุณภาพในการสร้างคนดี คนเก่ง สู่การรับใช้สังคม แต่สิ่งที่สำคัญมากยิ่งไปกว่าการที่ต่างฝ่ายต่างพลอยได้รับชื่อเสียงความสำเร็จนั้น คือการรักษา “ต้นทุนแห่งความดี” นี้เอาไว้ให้คงทนประดุจเกลือรักษาความเค็มฉันใดก็ฉันนั้น

Share