มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก! ทีแคส’62 เหลือที่นั่ง 1.2 แสน

https://www.brighttv.co.th/latest-news/318903

มหาวิทยาลัยไทยวิกฤติหนัก ทปอ.ตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้อุดมศึกษา ดิ้นหาทางออก ประธาน ทปอ.เผยทีแคส 2562 มหาวิทยาลัย 92 แห่ง รับนักศึกษา  3.9 แสนที่นั่ง แต่เด็กสมัครเรียนไม่ถึง 3 แสนคน ชี้ปี 2562 ถึง “จุดเผา”

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กล่าวว่า จากสถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยในปี 2562 ซึ่งพบว่ามหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องปรับตัว เพราะจำนวนนิสิตนักศึกษาจะลดน้อยลง โดยพิจารณาได้จากการเปิดรับสมัครลงทะเบียนของระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา หรือทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่าจากมหาวิทยาลัย 92 แห่งเปิดรับนิสิตนักศึกษา จำนวน 390,120 คน แต่มีผู้มาลงทะเบียนในระบบ 262,474 คน มีที่นั่งเหลือ 127,646 ซึ่งผู้สมัครมีจำนวนน้อยกว่าปีที่ผ่านมามาก  ดังนั้น ทปอ.การันตีได้ว่า จำนวนที่นั่งที่มหาวิทยาลัยเปิดรับมีมากกว่าจำนวนนักเรียน 2 เท่าแน่นอน

“ทีแคส ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่ามหาวิทยาลัย 92 แห่งเปิดรับนิสิตนักศึกษา จำนวน 390,120 คน แต่มีผู้มาลงทะเบียนในระบบ 262,474 คน มีที่นั่งเหลือ 127,646”

“ปี 2562 เป็นปีที่น่ากลัวมาก สำหรับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ที่ผ่านมาเราไม่ทราบถึงปัญหานี้ เพราะมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งเปิดรับนิสิตนักศึกษาเอง เมื่อมีทีแคส 2561 ทำให้ ทปอ.ทราบปัญหานี้ทันที และปี 2562 มหาวิทยาลัยมาถึงจุดเผาแล้วคือเด็กมีจำนวนน้อยลง เด็กไม่สนใจที่จะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยเพราะเทคโนโลยีกว้างไกล เด็กรักอิสระมากขึ้น” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)

ปราน ทปอ.กล่าวต่อไปว่า ทปอ.มีมติตั้งคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา (University Learning Reform Committee) โดยมี ศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน รองประธาน ทปอ. เป็นประธาน เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพราะการปฏิรูปครั้งนี้ หากมหาวิทยาลัยทำกันเองจะต้องใช้งบประมาณในการลงทุนมาก ทปอ. จึงเข้ามาช่วยเป็นศูนย์กลางในการปฏิรูปให้

“มหาวิทยาลัยต้องปรับตัว เช่น วิชาเลือกต้องมีมากขึ้น ปรับวิชาบังคับน้อยลง ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการสอนต้องดึงนิสิตนักศึกษาที่เรียนจบไปแล้ว หรือคนอายุ 60 -70 ปี ที่ยังมีกำลัง และสติปัญกลับเข้ามาเรียนใหม่ เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่คนเหล่านี้มากขึ้น” ศ.ดร.สุชัชวีร์กล่าว

ประธาน ทปอ. กล่าวอีกว่า สำหรับสถาบัน 5 อันดับแรกที่มีจำนวนรับนักศึกษามากที่สุด ได้แก่

    1. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับ 36,650 คน
    2. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 22,017 คน
    3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 19,973 คน
    4. มหาวิทยาลัยพะเยา 17,728 คน
    5. มหาวิทยาลัยบูรพา 17,633 คน

จากการจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการรับเข้าระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยสำหรับปีการศึกษา 2562 หรือที่เรียกว่าระบบทีเร็ก (TREQ) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัย คณะ สาขาวิชา องค์ประกอบ เกณฑ์ และจำนวนรับนิสิตนักศึกษา พบว่า ปีการศึกษา 2562 มีจำนวนรับรวมทั้งสิ้น 390,120 คน ประกอบด้วย รอบที่ 1 แฟ้มสะสมงาน รับนักศึกษา 129,247 คน ใน รอบที่ 2 โควตา รับนักศึกษา 99,320 คน รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน รับนักศึกษา 69,441 คน รอบที่ 4 แอดมิชชั่น รับนักศึกษา 62,406 คน และรอบที่ 5 รับตรงอิสระ รับนักศึกษา 29,706 คน นอกจากนี้ยังมีการรับนานาชาติ มี12 สถาบัน 46 คณะ 104 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 5,071 คน  และโครงการทุน มี 4 สถาบัน 9 คณะ 16 สาขา/หลักสูตรเข้าร่วม รับนักศึกษา 172 คน

 

Share