ส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ 2562 มอบความสุขแก่ชาว มศว

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จัดงานส่งท้ายปีเก่า สวัสดีปีใหม่ 2562 เพื่อส่งมอบความสุขแก่บุคลากรน้องพี่เพื่อนพ้องผู้ร่วมงานชาว มศว ทั้งที่ มศว องครักษ์และประสานมิตร ในชื่องาน แฟนซีปีใหม่ 2019 SWU Around The World Night Party โดยมีหน่วยงานต่างๆ ได้จับฉลากการแต่งกายของชาติต่างๆ สร้างสีสันและความสามัคคีร่วมกัน อาทิ สำนักงานอธิการบดี รวมกัน 4 ภาคของไทย ซึ่งได้มีการประกวดการแต่งกายของทีมหน่วยงานด้วยในฝั่งของ มศว ประสานมิตร ทำให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม ซึ่งแต่งกายเป็นชาวเมียนมาร์ ได้รับรางวัลไปครอง ในฝั่งขององครักษ์นั้นก็เช่นกัน ได้มีการประกวดผู้แต่งกายชุดรีไซเคิลได้สวยงามและสร้างสรรค์ สร้างความตื่นตาตื่นใจและสีสันความสนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนโยบายของการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว SWU Zero West เพื่อสร้างจิตสำนึกในการลดปริมาณขยะร่วมกันของประชาคมชาว มศว

ในโอกาสนี้ รศ.ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานและกล่าวอวยพรมอบความสุขแก่บุคลากรให้มีความเจริญก้าวหน้าในกิจการงานต่างๆ และขอบคุณชาว มศว ที่ได้ร่วมกันทำงานกันอย่างไม่ย่อท้อ เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่มหาวิทยาลัยมาตลอดทั้งปีและตลอดไป

โอกาสนี้ชาว มศว ต่างมีความสุขกันถ้วนหน้าและสนุกกับการลุ้นรางวัลต่างๆ นอกจากการแสดงของทีมผู้บริหารและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ อย่างน่าตื่นเต้นและสนุกสนาน โดยเฉพาะการแสดงที่เรียกเสียงเชียร์ได้จากผู้ร่วมงานชาว มศว ของเราที่มาจากการแสดงของผู้บริหารมหาวิทยาลัยในทุกระดับ การประกวดการแต่งกายแฟนซีจากฟากฝั่งขององครักษ์จากเศษวัสดุเหลือใช้ พร้อมเงินรางวัลและของรางวัลอย่างมากมาย สมความคาดหมาย สร้างสีสันและความเบิกบานใจมาสู่พวกเราชาว มศว กันไม่น้อย

โอกาสนี้ทีมข่าว มศว ขอร่วมอำนวยพรปีใหม่ 2562 แก่ประชาคมชาว มศว ด้วยบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ได้ทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่” แก่พสกนิกรชาวไทยเราทุกคนเพลง พรปีใหม่ เพลงพระราชนิพนธ์ ลำดับที่ 13 ทรงพระราชนิพนธ์ขึ้นในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2494 เมื่อเสด็จนิวัตพระนครและประทับ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต มีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานพรปีใหม่ แก่บรรดาพสกนิกรไทยด้วยเพลง จึงทรงพระราชนิพนธ์เพลง “พรปีใหม่” และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์คำร้องเป็นคำอวยพรปีใหม่ แล้วพระราชทานแก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นำออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และวงดนตรีสุนทราภรณ์ นำออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิมไทย ในวันปีใหม่ วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2495

สวัสดีวันปีใหม่พา ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์ ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม ต่างสุขสมนิยมยินดี ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้าให้บรรดาปวงท่านสุขศรี โปรดประทานพรโดยปราณี ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่ ผองชาวไทยจงสวัสดีตลอดปีจงมีสุขใจตลอดไปนับแต่บัดนี้ ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์ สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

แม้วันขึ้นปีใหม่จะผันผ่านไปทุกปีเช่นนี้ แต่เชื่อว่าภารกิจหน้าที่การงานของพวกเราชาว มศว จะยังคงเดินหน้าไปพร้อมกับความเชื่อมั่นว่าในแต่ละปี มศว เราจะมีสิ่งที่ดีที่สร้างสรรค์เพื่อการรับใช้สังคมและสร้างมาตรฐานคนดีมีคุณภาพสู่สังคมเพิ่มขึ้นเช่นที่ผ่านมาในทุกปี

Share